RUTAS DE SENDEIRISMO

Os camiñantes encontrarán aquí a cada paso verdes rincons nos que a natureza se presenta en todo o seu esplendor con preciosos exemplos da arquitectura popular. En Cerceda  camiñase, máis que cos pies, cos sentidos.

Polas veiras do rio Lengüelle

 

De Cerceda ó  "Alto da Cerdeira"

 

Un paseo por Monte Xalo

 

Máis información: tel.:981.6850.01

Correo